Tervetuloa viihtymään turvallisessa jääkiekko-ottelussa!

1.) Jääkiekko-ottelu on yleisötilaisuus jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa ottelun järjestäjä.

2.) Järjestäjällä on voimassa oleva vastuuvakuutus.

3.) Tapahtuman turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi sisääntuloporteilla suoritetaan turvatarkastuksia, joista on ennakkoon tiedotettu myös porteille asetetuissa ohjetauluissa ja otteluilmoituksissa.

4.) Yleisötilaisuuteen ei saa lainsäädännön eikä otteluiden turvallisuusmääräysten mukaan tuoda vaarallisia esineitä tai päihteitä kuten:

  • Alkoholia, huumeita tms.
  • Ampuma-, terä-, tai lyömäaseita.
  • Räjähdysaineita, räjähteitä, ilotulitteita, soihtuja tai savuja.
  • Rasistisia, poliittisia tai loukkaavia julisteita tai banderolleja.
  • Muita sellaisia esineitä tai aineita joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle.

5.) Jääkiekko-otteluun ei saa päästää henkilöä joka on:

  • Häiritsevästi päihtynyt.
  • Jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan turvallisuutta.
  • Jolla on hallussaan kohdassa 4 mainittuja esineitä.
  • Jonka käyttäytymisen perusteella voidaan epäillä vaarantavan tapahtuman järjestystä tai turvallisuutta.

6.) Kaikenlainen rasistinen, herjaava, loukkaava tai selkeästi epäsiallinen käyttäytyminen on kiellettyä.

7.) Kaikenlaisten esineiden heittäminen tai katsomosta kentälle meno on kielletty.

8.) Näiden ohjeiden laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen voi estää sisäänpääsyn tai johtaa ottelutapahtumasta poistamisen.

ARVOISA KATSOJA

Noudattamalla näitä ohjeita autat meitä luomaan jääkiekko-otteluista viihtyisän ja turvallisen yleisötapahtuman.